Danh mục sản phẩm

Tấm HPL

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Tấm Melamine

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Tấm compact hpl

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Phụ kiện vách ngăn

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Bảng màu compact hpl

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Báo giá

Flexica line là hệ vách ngăn có phạm vi ứng dụng rộng cho các giải pháp thiết kế đặc biệt với độ rộng module

Tải về những mẫu vách mới nhất và phù hợp nhất

Download

Sản phẩm

Tấm compact hpl 04
Mã: Compact 04
1,050,000 VNĐ
Tấm compact hpl 03
Mã: Compact 03
1,050,000 VNĐ
Tấm compact hpl 02
Mã: Compact 02
1,050,000 VNĐ
Tấm compact hpl 01
Mã: Compact 01
1,050,000 VNĐ

Phòng kỹ thuật

Phòng kinh doanh

Phòng tuyển dụng